Професионално развитие на предучилищния педагог


Ако раждането на живота е невъзможно без свещената мисия на майката, то развитието на живота е невъзможно без свещената мисия на учителя...
 

Семейно възпитание


Ролята на семейството за развитието и формирането на детето, за неговата социализация и възпитание, разглеждана в исторически план, не е била постоянна. Същността, значението, ролята, структурата и функциите на семейното ...
 

Психически климат и психическа атмосфера в училищния клас. Взаимоотношения и противоречия


Системата на съвременната психология включва над 30 самостоятелни области и направления: психология на труда, социална психология, медицинска ( “клинична” ) психология и други. Една от главните области на психологическата наука е и ...
 

Избор на професия, професионално ориентиране


Може би най-важното решение, което човек взема е каква професия да избере. На някакъв етап от живота си всеки си задава въпроси като “Какъв искам да стана като порасна?”, “Какви са моите силни и слаби страни?”...
 

Потребителско поведение. Моите референтни групи


Отношенията деца-родители са стари като света, но колко рядко се замисляме за хилядите камъчета в тези отношения, които обръщат колата! На пръв поглед това е нещо съвсем обичайно и рутинно, погледнато от страни ...
 

Специфика на детското художествено възприемане


Още в предучилищна възраст започва да се формира естетическото отношение на човека към заобикалящия го свят. Затова е важно през този период усилено да се развива художествената възприемчивост...
 

Мотивация на поведението в училище


Мотивацията е вътрешен процес, който активира, ръководи и поддържа поведението в течение на времето.Има различни видове мотивация, с варираща интензивност, цели и посоки...
 

Учебна дейност


Дейността се разглежда като форма на активност. Класифицират се дейностите на: основни и водещи. Основните исторически възникват по-рано и оказват влияние върху формирането на психиката на човека....
 

Моята обновена класна стая


Моята класна стая през 70-те години беше оборудвана с дъска, на която пишех с тебешир. Понякога използвахме проектор. И всичко това, в сравнение с модерната, «умната» класна стая, в която има: компютри, мултимедийни проектори, интерактивна бяла дъска...
 

Стратегии и техники за постигане целите на чуждоезиковото обучение


Техники, прилагани от учителите за изграждане на различни видове речеви умения...

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Педагогическа психология с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент

Избрани критерии за търсене

Психология
Педагогическа психология
от Неучащи
Ограничаване на резултатите