Транзакционен анализ


ТА е метод за диагностика и терапия на личността в комуникативен план. Той е важен при общуването, социалните взаимодействия, тъй като отчита жизнената позиция на личността и състоянието на Аз-а....
 

Мисловни процеси и особености на мисленето при деца с умствена изостаналост

30 яну 2008
·
1
·
327
·
357
·
153
·
30

Мисленето е висша форма на отражение на обкръжаващата действителност. У умствено изостаналите деца се наблюдава ниско равнище на развитие на мисленето, което се обяснява с недоразвитостта на речта. Основният недостатък на мисленето – слабостта...
 

Стадии на психосоциално развитие според Е. Ериксън

31 яну 2008
·
1
·
350
·
242
·
155
·
23

Доверие срещу недоверие(от рождението до 12-18 месеца) Съответствува на оралния стадий на Фройд. Бебето се учи да схваща средата като подредена и предсказуема или да бъде подозрително и страхливо. В този стадий се формира доверително отношение към...
 

Eндогенни психози

08 фев 2008
·
1
·
296
·
88
·
55
·
20

Eндогенни психози - курс за придобиване на нова специалност - Олигофрено педагогика.
 

Човекьт се ражда свободен а навсякаде е в окови

06 дек 2007
·
1
·
154
·
594
·
18
·
2

Човекьт винаги застава пред някакви проблеми през живота си ,който трябва да ги разреши . Почти всеки ден той тр да избира м/у морално и не морално .
 

Агресия


Конфликт, агресия, тормоз. Конфликт - положителни страни: съдържа цялата необходима информация в себе си, както и възможност за мирен и благоприятен изход. Конфликтите повишават съзнанието на хората за междуличностните проблеми и насърчават промяната...
 

Диагностика, критерии и показатели за анализ на детските рисунки


В основата на диагностиката се поставя учебното съдържание и държавните образователни изисквания по ИИ. Едно от изискванията е системно осъществяване на входна и изходна диагностика...
 

Анкетният метод

08 сеп 2008
·
1
·
245
·
191
·
155
·
15
·
1

Описание на метода. Коментират се особеностите на метода.
 

Хуманистичната идея за развитието на детето

16 окт 2008
·
1
·
290
·
60
·
35
·
12

Хуманистичната идея за развитието на детето, която е свързана с имената на Ейбръхам Маслоу и Карл Роджърс.
 

Деца с дизартрия на развитието

17 юни 2009
·
1
·
366
·
130
·
12

Детска смесена дизартрия - цялостно говорно нарушение, при което тежко са засегнати арт-я, фонация, дишането и плавносттта на речта, поради парализи на говорната мускулатура...