АДАПТАЦИЯТА НА ДЕЦАТА


АДАПТАЦИЯТА НА ДЕЦАТА ПРИ ПОСТЪПВАНЕТО ИМ В ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕЧ....
 

Стресът и депресията

04 сеп 2012
·
9
·
3,453
·
70
·
116
·
57

Адаптацията е специфична активност на живия организъм във взаимодействието му с обкръжаващата среда. Тя е фундаментално свойство на живата материя да поддържа постоянството на вътрешната среда, както и да я променя с оглед приспособяването й към...
 

Изследване на вниманието в ПУВ и НУВ

21 дек 2007
·
11
·
2,233
·
451
·
241
·
42
·
3

В реферата се представени методи за изследване на вниманието на деца от предучилишна и начална училищна възраст. Приложени са и тестове.
 

Практикум за оценяването на ученето на учениците чрез стандартизирани тестове и оценки


Всяка личност получава обществена оценка за своите личностни и професионални качества. Въз основа на тази оценка тя е приемана или отхвърлена от обществената...
 

Теории за природата на детското развитие


Според психоаналитичната теория съществуват не само осъзнати, но и неосъзнати процеси. Не осъзнаваните процеси са преобладаващи и са с изключително значение за духовния живот...
 

Анализ на взаимоотношенията “социален проблем – масово поведение”


Темата за социалните проблеми е широко призната в границите на социологическия анализ на обществения живот. Тази изследователска област има своя история, в която са обособени няколко относително автономни перспективи за разбирането...
 

Страхове в начална училищна възраст

29 май 2009
·
9
·
1,799
·
154
·
114
·
28

Цялата тема за страхове е събрана в реферата,говори се за страховете и видовете страх...
 

Значение и пътища за оптимизиране на мотивацията в учебната дейност


Педагогическата психология и психодидактиката по-специално се занимава с механизмите и закономерностите на учебния процес, валидни за всички учебни предмети. Тя се интересува от най-общите закономерности на формиране на научни понятия при обучението...
 

Изследване на вниманието в предучилищна и начална училищна възраст


Вниманието не е психически процес. Това е психическо състояние на личността, изразено в съсредоточеност върху нещо. Вниманието изразява отношението на човека към определен обект...
 

Социална диагностика


Анализ на полуструктурирано клинично интервю...

Избрани критерии за търсене

Русе
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Психология
Педагогическа психология
за Студенти
Ограничаване на резултатите