Ученици със специални образователни потребности (интелектуална недостатъчност, хиперактивност, девиантно поведение, билингви, зрителни, слухови и соматични проблеми).


Терминът “дете със специални образователни потребности” може да се използва за описване на всеки индивид, чието физическо, умствено или поведенческо представяне е толкова различно от нормата, че са необходими допълнителни услуги, за да се...
 

Виктимизация (тормоз) от връстници


Реферат по педагогическа психология, който представя проблема за агресията и тормоза от връстници...
 

Психични състояния на учениците - агресия, тревожност, депресия. Начини за трансформиране на агресивното поведение на учениците в асертивно


Психичното развитие се осъществява в процес на активно приспособяване на детето към изискванията на средата – към предметите и хората, сред които то живее. И в най-ранните стадии на своето развитие детето приема въздействията на средата не пасивно, а...
 

Модели на педагогическо взаимодействие с учениците


Разглеждане на двата основни метода за педагогическо взаимодействие...
 

Специфика на общуването с деца от предучилищна и начална училищна възраст


Общуването е процес – сложен и многостранен, но необходим през целия живот на човека. През годините получаваме нова и нова информация, но въпреки, че продължават до старостта, тези процеси са най-бурни през детството, когато се усвоява умението да...
 

Адаптация и дезадаптация към училищната среда и учебната дейност. Превенция на ученици, застрашени от по отпадане от училище - съвременни подходи


Ходенето на училище прави голяма промяна в живота на детето. Психиката му изпитва известно количество стрес през това време, тъй като обичайният начин на живот на детето се променя значително и исканията на родителите и учителите се засилват...
 

Мислене и реч


Мисленето е сложен психичен процес на опосредствено познание, осъществявано чрез анализ, синтез, абстракция и обобщение на съществени свойства и закономерности на предмети и явления. Мисленето е оперирането със символите, включително понятия, образи и...
 

Социониката - същност и приложение

14 авг 2008
·
9
·
1,622
·
141
·
99

Социониката е наука, изучаваща обмен на информация между човека и външния свят, т.е по какъв начин хората възприемат, преработват и изнасят информация...
 

Модели на педагогическо взаимодействие с родители


Материалът е предназначен за студенти по ПНУП, магистърска степен...
 

Заекване

16 юни 2009
·
8
·
1,300
·
193
·
125
·
1

С най-голамо разпространение и разнообразие на проявление са нарушенията на комуникацията. Комуникацията е предаване на информация, посредством различни знакови средства и/или отделен език...
1 2 3 4 5 »

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Педагогическа психология с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент